Pågående objekt

Vi arbetar ständigt med nya objekt. Nu har vi följande på gång.

Kvarteret Eddan 2
Stambyte i 27 badrum samt injustering av värmesystem för LKF.
Eddan
Bild: LKF